บทความเตือนใจ

 

ไม่ยากที่จะเข้าใจ

 

ผู้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ตัว  แต่เขามักไม่รู้ตัวถึงความเห็นแก่ตัวของเขา  มันเป็นวิถีชีวิตของผู้คนเหล่านั้น และหากเกิดรู้สึกว่าเห็นแก่ตัว  เขาจะปกปิดมันไว้อย่างระมัดระวังแล้วปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบของสังคม ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง  จิตที่เห็นแก่ตัวเป็นจิตที่มากด้วยเล่ห์ลวงหากไม่แสดงออกมาอย่างอำมหิตและเปิดเผยก็จะปรากฏออกมาในหลากหลายรูปแบบ  หากคุณเป็นนักการเมือง ความเห็นแก่ตัวจะแสดงออกมาโดยการแสวงหาอำนาจ สถานภาพและความนิยมจากประชาชน ผนึกตนให้เข้ากับอุดมคติอะไรสักอย่าง อุทิศตนและทำความดีทุกอย่างเพื่อประชาชน   หากคุณเป็น     ทรราช ความเห็นแก่ตัวจะสำแดงออกมาโดยการใช้อำนาจป่าเถื่อนเพื่อให้อยู่เหนือ   หากคุณโน้มไปทางศาสนา ความเห็นแก่ตัวจะแสดงออกในรูปแบบของศรัทธา  การอุทิศตน  การยึดมั่นในความเชื่อหรือลัทธิคัมภีร์บางอย่าง  ความเห็นแก่ตัวปรากฏอยู่ในครอบครัวด้วยเช่นกัน  พ่อถูกผลักไสด้วยความเห็นแก่ตัวของตนเองตลอดชีวิตเช่นเดียวกับแม่  เพื่อชื่อเสียง  ความร่ำรวย  ความมีหน้ามีตาเป็นพื้นฐาน  ซึ่งทำให้กระบวนการอันซ่อนเร้นของอัตตาเคลื่อนตัว   ความเห็นแก่ตัวมีอยู่ในโครงสร้างทางอำนาจของเหล่านักบวช  แม้เขาจะประกาศว่ารักพระเจ้าสักปานใด เขารู้สึกแนบแน่นอยู่ในมโนภาพของเหล่าทวยเทพที่อัตตาของเขาเสกสร้างขึ้น   ผู้นำทางอุตสาหกรรมและพวกเสมียนที่ยากจนทำให้เกิดความลำพองของตัวตนและมึนเมาในแรงกำหนัดแห่งอัตตา  นักบวชที่สละวิถีทางของโลกอาจจะเร่ร่อนรอนแรมไปทั่วโลกหรือกักขังตนไว้ในอาราม   แต่ก็หาได้ละทิ้งกระบวนการอันมิรู้สิ้นสุดของอัตตาไม่  เขาอาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่  สวมใส่จีวร  ถือพรหมจรรย์และปิดวาจา  แต่ภายในของเขาถูกแผดเผาด้วยแนวคิด  มโนภาพ  หรือสัญลักษณ์บางอย่าง

ทำนองเดียวกันกับ  นักวิทยาศาสตร์  นักปรัชญาและศาสตราจารย์ตามมหาวิทยาลัย  ผู้ทำความดีทั้งหลาย  นักบุญและคุรุ  หญิงชายที่ทำงานสงเคราะห์ผู้ยากไร้โดยไม่หยุดหย่อน  ผู้คนทั้งหมดนี้พยายามที่จะลืมตัวตนโดยผ่านงาน  แต่งานก็เป็นส่วนหนึ่งของการแผ่ขยายอัตตา  เขาส่งผ่านตัวตนไปยังการทำงาน  ตัวตนเกิดขึ้นในวัยเด็กและสืบเนื่องไปจนแก่เฒ่า อหังการในความรู้  การอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำ  การยอมสยบตนต่อภรรยาหรือสามีผู้อยู่เหนือกว่า   ทุกคนมีเชื้อของอัตตา  มีตัวตนที่ยึดมั่นอยู่กับรัฐ  กับการรวมกลุ่มร่วมกับแนวความคิดและบทบาทต่างๆ อันไม่รู้จักจบสิ้น   แต่อัตตายังคงเป็นอยู่อย่างที่มันเป็นตั้งแต่ต้น

มนุษย์ได้ทดลองฝึกฝนตามแบบแผนและแนวปฏิบัติต่างๆ ใช้กรรมวิธีหลายอย่าง  ทำสมาธิเพื่อเป็นอิสระจากศูนย์กลางนี้  ซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ระทม  และความสับสน  แต่มันดุจดังเงาไม่เคยจับเอาไว้ได้เลย  อัตตายังอยู่ที่นั่นตลอดเวลา  มันเล็ดลอดดอดหนีผ่านซอกนิ้วมือ  ผ่านจิตของคุณออกไป  บางครั้งเข้มแข็ง  บางคราอ่อนแอเป็นไปตามสถานการณ์  คุณทำให้มันจนมุมที่นี่แต่มันกลับไปโผล่ที่โน้น

 

 

                                                                                           กฤษณมูรติ

(จากหนังสือ จดหมายถึงโรงเรียน) 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s